Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

kocioł na olej przepracowany kocioł na olej przepracowany
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.
piec izbowy, pozostaje w wielu g.